Określenia i definicje techniczne

1. Ciśnienie i próżnia

DIN 20024
Technika cieczy
Węże
Ocena.
 

2. Przewodność elektryczna

EN 28031:1993
Węże gumowe
Węże tworzywowe
Obliczanie rezystancji elektrycznej


DIN 53482
Badanie materiałów dla techniki elektrycznej
Pomiar rezystancji elektrycznej materiałów niemetalowych

DIN 53486
Wymagania VDE dla elektrycznych badań materiałów izolacyjnych, ocena osiągów elektrostatycznych

DIN 53345 część 1
Charakterystyka elektrostatyczna.
Obliczanie rezystancji elektrycznej.


3. Palność

DIN 4102
Charakterystyki żaroodporności elementów i materiałów budowlanych 

DIN 4102
Badanie tekstyliów
Wyznaczanie charakterystyki palności. Metoda prostopadła, palenia powodowana zapłonem na dolnej krawędzi

DIN 66083
Wartości charakterystyczne dla palności produktów tekstylnych. Stopnie palności S-A do S-e


4. Ocena mechaniczna

DIN 53516
Badanie gumy i elasometrów
Wyznaczanie ścieralności

DIN 53505
Badanie elasometrów
Badanie twardości wg Shore'a A i D

DIN 53359
Badanie imitacji skór i podobnych tkanin. Badanie zmęczeniowe.

DIN 53863 część 2
Badanie odporności na ścieranie tkanin tekstylnych